space

Arbetsmiljö

Personal bild

Vi är mycket mån om vår kompetenta personals välbefinnande och hälsa och bedriver därför ett

aktivt arbetsmiljöarbete och vi är också certifierade inom området(AFS).

Företaget arbetar aktivt för att utforma ergonomiska arbetsredskap samt utveckla nya tekniker för

att underlätta arbetet för slamtömmare.

 

Detta är inte minst viktigt i dessa dagar med skärpta arbetsmiljökrav.