space

Svensk Tanktransport AB

Svensk Tanktransport AB är ett företag med 30 års erfarenhet av olika typer av tanktransporter.

Vi utför transporter av främst slam, olja och farligt avfall på land och till sjöss.

Företaget vänder sig i huvudsak mot kommuner samt företag i stockholmsregionen och strävar efter

att erbjuda dessa kostnads- och miljöeffektiva transportlösningar.

Möjligheter och innovation är våra ledord.