space

Arbetsmiljö konsultation

Slamkärran(4-hjuling)

"Slamkärran" är vårt senast tillskott i fordonsparken och har tagits fram för att främst användas i skärgården men används även

på fastlandet för att kunna erbjuda slamtömning på ställen som annars skulle vara omöjligt. Den är

också ett hjälpmedel för att undvika långa slangdragningar och tar sig fram där en "vanlig" slambil.