space

sugslang.se

slangpaket-30-m-standard-76mmArbetsmiljöverket har skärpt kraven för hur arbetsmiljön för slambilschaufförer får se ut. Då arbetet anses vara mycket tungt måste kommuner, arbetsgivare samt fastighetsägare verka för att underlätt arbetet vid slamtömning.

Kraven på hur lång slang chauffören får dra har skärpts kraftigt men även krav på infartsvägar, uppställningsplatser, vänplaner och brunnslock har skärpts.

Vi webbutiken sugslang.se säljer vi slangar med tillbehör.